Sushi Kobe NANCY (54)

Sushi Kobe

Traiteur, Restaurant, Cuisine Japonaise
1 Rue Durival
54000 NANCY
03 83 40 00 00

Sushi Kobe